Hälsofrämjande arbete

Med stöd av Arvsfonden och Jönköpings kommun har jag tagit fram ett hälsofrämjande pedagogiskt material som passar bra att använda från högstadieeåldern och uppåt.

Materialet består av fem hälsofrämjande filmer med ACT/KBT-teman med tillhörande handledningar.

I handledningarna finns förslag på upplägg, diskussionsfrågor och övningar. Materialet kan till exempel användas på mentorstiden i skolan eller som hälsofrämjande pauser under arbetsdagen.

Filmerna med hälsofrämjande teman kan du se här:
– Hälsa – redskap för livet!
– Jag kan välja vad jag gör!
– Hjärnans tre motivationssystem
– Var snäll mot dig själv!
– Att hitta grejen!

Vill du veta mer om detta hälsofrämjande material och använda det i det sammanhang du finns? Vill du att jag finns med som projektledare i det hälsofrämjande arbetet på din arbetsplats? Vill du att jag fortbildar personalen i stresshantering?

Hör av dig till mig så kan vi boka ett möte!

Kontakta mig!