Cajsa Tengblad föreläser om hälsa och meningsfulla livsstrategier

Foto Anna Hållams

Hej hej, Cajsa Tengblad heter jag!
Jag är utbildad hälsopedagog, entreprenör och kreatör som brinner för hälsa!
Jag ser på livet som en resa. För mig är hälsa de redskap vi har med oss i våra ryggsäckar som hjälper oss att hantera de utmaningar vi möter på livsresan.
Hälsobegreppet inrymmer fem dimensioner: fysisk, psykisk, social, ekologisk och existentiell hälsa.
Livet är den största utmaningen jag mött hittills. När, och inte om, livet är tufft, vill jag tro att det finns vägar igenom. Lidande är en del av livet. Mitt i våra jobbiga tankar och känslor kan vi välja att handla i enlighet med våra värderingar. Därför är det viktigt att stanna upp och fråga sig: Vad är viktigt på riktigt?
Mitt i våra svagheter, knasigheter och trasigheter kan vi leva värdefulla och meningsfulla liv.
Jag är nyfiken och öppen för nya utmaningar och samarbeten.
Min önskan är att fortsätta arbeta för att minska tabu-och skambeläggandet av psykisk ohälsa, utvidga hälsobegreppet och ge redskap till att leva meningsfulla liv. Detta gör jag bland annat genom föreläsningar, skrivande, samtal och musik.
Hoppas att vi möts framöver!
Varm kram, Cajsa

Skrivet 14 oktober

Lämna ett svar