Arbeta med hälsan i behåll!

Inför hösten 2016 erbjuder jag en föreläsning till ledare/chefer och personal med syfte att främja hälsa och förbygga stressrelaterad ohälsa.
 Hälsa innebär att vi upplever att vi har resurser till att hantera livets utmaningar och påfrestningar. Hälsa handlar om balans: mellan jobb och fritid, aktivitet och vila, socialt liv och stillhet. Hälsa handlar om att vi finner vår personliga balans gällande aktivitet, återhämtning och sömn. Hälsa handlar om att leva ett liv som är hållbart i längden.

Intresserad av att veta mer? Kontakta mig, så bokar vi in en hälsofrämjande, inspirerande och motiverande föreläsning för hela personalgruppen!

Skrivet 2 augusti

Lämna ett svar