Positiv respons från Cajsa Tengblads föreläsning om hälsa och livsstrategier i Öjebyn

Cajsa Tengblad – ”Strategier för livet” 2 juni 2015

Föreläsningen med Cajsa Tengblad var mycket uppskattad av våra elever. Cajsa pratade om självbild, självkänsla och självförtroende på ett personligt sätt med mycket humor och med exempel ur sitt eget liv. Hon tycker att det borde vara lika naturligt att prata om att man kan ”bryta själen” som att man kan bryta armen. Hon pratade även om att vi alla har behov att bli sedda och att få ge och ta emot kärlek till varandra.  Hennes mål med hennes föreläsningar är att ge ungdomar verktyg som de kan använda när, och inte om, det blir tufft i livet. Vi vet mycket om hur vi ska träna och äta rätt, men vi vet mindre om vad vi kan göra när vi mår dåligt i själen. En mycket givande eftermiddag där många elever uttryckte att det varit intressant att lyssna på Cajsa och att budskapet är viktigt att våga prata om.  Vi är mycket glada och tacksamma att vi fick möjligheten att bjuda in Cajsa till våra elever!

Läs mer »

Cajsa Tengblad föreläser på Barnrättsdagarna i Örebro

Onsdagen den 15/4 kl 11.15-12.15 föreläser jag på Barnrättsdagarna på Conventum i Örebro om att kärlek förebygger mobbning och kränkningar. #gilladig

Cajsa Tengblad föreläste om Självbild och stresshantering på Engelska skolan i Jönköping

Klicka på länken och läs om min föreläsning om Självbild och stresshantering för åk 9 på IES i Jönköping:
http://jonkoping.engelska.se/sv/articles/g%C3%A4stf%C3%B6rel%C3%A4sning-om-sj%C3%A4lvbild-och-stresshantering-f%C3%B6r-%C3%A5rskurs-9

Hör gärna av Er om Ni vill boka in en föreläsning med mig till hösten!