Arbeta med hälsan i behåll!

Inför hösten 2016 erbjuder jag en föreläsning till ledare/chefer och personal med syfte att främja hälsa och förbygga stressrelaterad ohälsa.
 Hälsa innebär att vi upplever att vi har resurser till att hantera livets utmaningar och påfrestningar. Hälsa handlar om balans: mellan jobb och fritid, aktivitet och vila, socialt liv och stillhet. Hälsa handlar om att vi finner vår personliga balans gällande aktivitet, återhämtning och sömn. Hälsa handlar om att leva ett liv som är hållbart i längden.

Intresserad av att veta mer? Kontakta mig, så bokar vi in en hälsofrämjande, inspirerande och motiverande föreläsning för hela personalgruppen!

Cajsa Tengblad medverkar på Bokmässan 2016

Söndagen den 25 september samtalar jag med Kattis Ahlström, journalist, på Bokmässan i Göteborg utifrån min nya bok. Temat är ”Tillsammans är det nya själv? Ett gott liv som förälder.” Varmt välkommen!

Hälsopedagog Cajsa Tengblad föreläser på den nationella konferensen Elevhälsan 2016

Måndagen den 18 april kl 15.20 – 16.10 har jag förmånen att föreläsa på ”Elevhälsan 2016” på Scandic Hasselbacken i Stockholm. Temat på seminariet är ”Framgångsrika strategier för att öka elevens självkänsla och minska risken för psykisk ohälsa.” Välkommen!
Elevhälsan 2016 konferens