Elever i årskurs 7 på Strandskolan i Tyresö skriver om Cajsa Tengblads föreläsning

I fredags hade jag förmånen att föreläsa för elever i åk 7 – 9 på Strandskolan i Tyresö.
Nedan kan du läsa vad några elever skriver i skoltidningen om föreläsningen:
http://www.strandaren.se/hant-pa-skolan/halsa-sjalvbild-och-relationer

Tack för en fin artikel, Alice och Hedda!

Varmt välkomna till Bokmässan på söndag!

Laddar inför Bokmässan på söndag, där jag kommer att tala utifrån min nya bok ”Tillsammans är det nya själv – att leva ett gott liv som förälder.”
Hoppas vi ses!
https://bokmassan.se/program_participant/cajsa-tengblad/

Arbeta med hälsan i behåll!

Inför hösten 2016 erbjuder jag en föreläsning till ledare/chefer och personal med syfte att främja hälsa och förbygga stressrelaterad ohälsa.
 Hälsa innebär att vi upplever att vi har resurser till att hantera livets utmaningar och påfrestningar. Hälsa handlar om balans: mellan jobb och fritid, aktivitet och vila, socialt liv och stillhet. Hälsa handlar om att vi finner vår personliga balans gällande aktivitet, återhämtning och sömn. Hälsa handlar om att leva ett liv som är hållbart i längden.

Intresserad av att veta mer? Kontakta mig, så bokar vi in en hälsofrämjande, inspirerande och motiverande föreläsning för hela personalgruppen!